Skip to content

Microsoft-produktene dine er ikke automatisk sikret!

Ikke samme som med bilen din


I en bil finnes det tusenvis av sikkerhetsfunksjoner innebygd.


På en helt vanlig dag, hvor du starter opp bilen din og begynner å kjøre, blir alle disse funksjonene automatisk aktivert og fungerer umiddelbart.

I Microsoft 365 finnes det også tusenvis av ferdige sikkerhetsfunksjoner.
Veldig mange organisasjoner tror at de, på samme måte som med bilen din, bare skal fungere når man tar applikasjonene i bruk.

Det er dessverre ikke slik.

young-woman-driver-in-eyeglasses-fastens-her-seat-2023-03-17-23-21-09-utc 1 (1)
businessman-typing-security-codes-on-computer-2022-12-23-00-03-05-utc 1 (1)

Microsoft Secure Score


70% av sikkerhetsfunksjonene i Microsoft 365 krever oppsett og konfigurasjon for å fungere.


Du ser raskt hvordan du ligger an med Microsoft Secure Score.
Den gir deg en samlet poengsum for sikkerheten din, basert på ulike sikkerhetsrelaterte målinger, fra 0 til 100.
Poengsummen oppdateres automatisk hver dag.

Uten å konfigurere, erfarer vi at man ender opp på +/- 30 i Secure Score.

Vi drifter Microsoft 365 og har satt en standard på at alle våre kunder skal ha +/-90 i Secure Score.

Hvilken poengsum får du?

Sjekk din Microsoft Secure Score her.

Andre ting du kan være

interessert i

Få orden på din Microsoft Secure Score