Skip to content

Gir du dine ansatte en dårlig brukeropplevelse?

tired-man-sleeping-at-workplace-2022-12-16-12-44-01-utc 1 (1) (1)-4

Velkommen i klubben

Sannheten er at de fleste har et stort forbedringspotensiale når det gjelder de ansattes arbeidsflyt.

Hva kommer det av?

Så hva er det som gir en så dårlig brukeropplevelse blant de ansatte? Vi ser på et utvalg av årsaker som de aller fleste opplever i løpet av arbeidsdagen.

messy-office-workplace-workplace-and-workspace-co-2023-04-11-02-15-45-utc 1
Skjermbilde 2023-04-14 kl. 13.15

Pålogging

Skjermbilde 2023-04-14 kl. 13.28

Tilganger

Skjermbilde 2023-04-14 kl. 13.32

Fleksibilitet

Skjermbilde 2023-04-14 kl. 13.36

Sikkerhet

Pålogging

Hvor mange ulike applikasjoner har dine ansatte? Hvor mye tid bruker de på pålogging i løpet av et år? Man kan trygt si at de ansatte bruker mye tid på glemte passord og ulik innloggingsinformasjon i løpet av arbeidsdagen sin.

Tilganger

Er alle applikasjoner og filer lett tilgjengelig fra samme sted? Isåfall, gratulerer, men dette er sannsynligvis et forbedringspotensiale.

Fleksibilitet

Det å jobbe hjemmefra, kan ofte være veldig ulikt fra å jobbe på kontoret. Man oppdager at man ikke har samme tilganger, og får begrensede muligheter til å utføre arbeidsoppgavene sine.

Sikkerhet

Denne rammer ikke like hyppig som de andre punktene, men kan ha større følger når den først inntreffer. Er de ansatte godt opplært i sikkerhet med måten de jobber på? 

founder-of-company-enjoying-good-working-day-2021-09-03-15-57-41-utc 1 (1) (1)

Hva kan du gjøre?

Du som ønsker å gjøre noe med dette, du har allerede tatt det første skrittet!
Start hos de som opplever utfordringen: Dine ansatte.
Ta en gjennomgang av "pains" de opplever med arbeidsoppgavene.

Det trenger ikke være store tiltak

Start i det små. Hva er de gjentakende handlingene dine ansatte utfører hver dag? Hvor mange retningslinjer er de gitt, og hvor mye er overlatt til deres egen vurdering?

american-employee-is-shaking-hands-with-colleague-2022-01-18-23-57-45-utc 1 (1) (1)

Har du hørt om Workspace?

Workspace gir deg tilgang til alle applikasjoner og filer, fra hvor du vil. Kun med Face-ID innlogging.
En bedre brukeropplevelse, og samtidig mye større sikkerhet.

Andre ting du kan være

interessert i

Trenger du litt tips?